Levensloopbestendig wonen in een schuurvolume in Ens

Architect:

Gerben ter Horst

 

Projectteam:

Gerben ter Horst, Robin Frings 

en Herman Slooijer

 

Aannemer:

BouwTotaal, Emmeloord

 

Ontwikkelaar:

BouwTotaal, Emmeloord

 

Status:

In verkoop

Op een mooie plek aan het begin van de uitbreidingswijk van Ens ligt een kavel met de rug tegen het nog overgebleven boerenerf aan. Het is een bijzondere plek in de wijk, waar de verkaveling minder afgestemd is op een recht stratenpatroon. Deze hoek grenst direct aan het boerenerf aan de Drietorensweg 21 en biedt mooie aanknopingspunten om als overgangszone te fungeren waarin de groene kwaliteit van het erf een uitloper krijgt in de nieuwbouwwijk.

 

Stedenbouwkundig is hier ook al op ingespeeld door een afwijkende goothoogte te vragen. Op deze manier wordt ook in de bebouwing de overgang van die groene zone en het oude erf naar de nieuwe ontwikkelingen van twee onder een kap en rijwoningen mooi vormgegeven.

Conceptmatig zien wij hier goede aanknopingspunten om dat beeld van verbondenheid met het erf te versterken. In deze groene zone hebben wij een tweetal schuurachtige volumes ontworpen. In oriëntatie verschillen beide volumes, wat ook past in de wat vrijere inrichting van deze hoek. In deze volumes brengen we volgens het 3-onder-1-kap principe twee keer drie levensloopwoningen onder.

 

Als verbijzondering zijn de schuurachtige volumes voorzien van een dwarskap, zodat het volume zeggingskracht krijgt richting de straat. De koppen van de woningen bij de straathoeken worden verbijzonderd, zodat ook de hoeken zich als voorgevels tonen. Daarmee reageren de volumes op hun omgeving en ontstaat er een heldere hiërarchie in de opbouw waarmee deze nieuwe volumes hun prominente plek, nabij de entree van de nieuwbouw, duidelijk innemen.

 

De gevels zijn uitgevoerd als houten gevels. Met een lijnenspel dat verwijst naar de schokbetonschuren op de erven rondom. De kap is ruim, voorzien van een overstek met een mastgoot ter versterking van het schuurachtige beeld.

Volumes die de woningen verbijzonderen, zoals een erker en een bijbouw, zijn ook in hout uitgevoerd maar in een andere kleur en textuur. Het zijn toevoegingen op het hoofdvolume en als zodanig leesbaar geeft dit een nog wat vriendelijker beeld.

Verder is er een metselwerkplint toegepast met een brons genuanceerde steen. Deze plint is afwisselend in hoogte t.b.v. een speelsheid in het beeld en de gevelcompositie. Ter plaatse van de entrees is bijvoorbeeld het metselwerk verder omhoog getrokken om hier een accent te leggen en deze herkenbaar te maken in het gevelbeeld.

 

De woningen zijn opgezet als levensloopbestendige woningen. Dat wil zeggen dat er ruimte is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen als het gaat om wonen. Dat begint bij het binnenkomen met een ruime entree, waar de draaicirkels makkelijk gehaald worden.

 

Door de mooie brede beukmaat en niet al te grote verdieping is dit type woning ideaal voor mensen die graag alles op de begane grond willen, maar ook nog wel een aantal ruimtes erbij wensen.

Juist deze doelgroep wil comfortabel, levensloopbestendig wonen, maar wil niet naar een appartement. Het grondgebonden wonen aan de straat en het hebben van een tuin zijn voor hen belangrijke randvoorwaarden.

Een slaapkamer, badkamer en berging op begane grond en op de verdieping een slaapkamer, een hobbykamer en een douche is ons antwoord op die vraag. We hebben echter ook de mogelijkheid opgenomen om de woning voor te bereiden op levensloopbestendig gebruik zodat men in de toekomst eenvoudig slapen op de begane grond kan realiseren.

 

Bekijk ook de gezins- en starterwoningen in dit plan 
Home | onze projecten | Woningbouw | Levensloopbestendig wonen in een schuurvolume in Ens
arrow
ensbtontwlandelijkprojpage

ensbtontwlandelijkprojpage

10
Korfker Architecten | ymake