Ontwikkeling Stadsbaken Emmeloord

Architect:
Gerben ter Horst

Ontwikkelaar:
OVT Ontwikkeling

Aannemer:
Mateboer Bouw

Projectwebsite:
www.stadsbaken.nl

Status:
in ontwikkeling

Voor OVT Ontwikkeling ontwierpen wij in het centrum van Emmeloord deze twee blokken met een divers woonprogramma. Ruime stadswoningen, appartementen in diverse afmetingen en woon-werkwoningen die zich perfect lenen voor zelfstandig professionals.

 

De locatie aan de Noordzijde is een markante plek in Emmeloord. Gelegen tussen de winkelstraat de Lange Nering en de Noordzijde vormt zij een van de randen van het centrum. Dit vraagt om een alzijdige benadering van de architectuur. In het verleden stonden hier eigenwijze portiekflats met tot de verbeelding sprekende namen als de Ketting, de Tros, de Boei, de Meerpaal en het Anker. Namen die tot op de dag van vandaag in het collectieve geheugen van de polderbewoner staan geschreven en daarmee een culturele waarde hebben.

 

Deze karakteristieken geven wij opnieuw een plaats in ons plan om de verbinding met de plek te benadrukken. Sinds de sloop ligt de locatie tijdelijk braak, maar toont het aanwezig groen de intrinsieke kwaliteit van de locatie. “Een raamwerk van smalle en bredere ruimtes waarin de bestaande bomen een prominente plaats innemen”, aldus de stedenbouwkundige opzet. Een groene kamer in het centrum met parkachtig karakter. Kortom: een plek die vraagt om kwaliteit.

 

In het ontwerp is uitgangspunt geweest zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden en het groene karakter van de plek te absorberen. Het diverse woonprogramma stelt de architectuur voor de uitdaging om de verschillende woonvormen herkenbaar te maken zonder de eenheid te verliezen.

 

In de architectuur hebben we ons laten inspireren door de Delftse School in een uitvoering die het midden houdt tussen de sobere doch sierlijke variant die veel werd toegepast in woningen en de meer uitgesproken variant met veel verbijzonderingen die openbare gebouwen kenmerkt.

 

De basis van het ontwerp is een raster met geprofileerde metselwerk penanten. De lijnen van het raster lopen rondom door en creëren zo een sterke eenheid tussen de volumes. Vlakken binnen dit raster worden opgevuld met een combinatie van metselwerk in speelse verbanden en raampartijen passend bij de functie die achter de gevel schuilgaat. Balkons en dakterrassen worden binnen ditzelfde raster inpandig opgelost.

 

Betonnen entreeaccenten doorsnijden het raster om de individuele stadswoningen te markeren en zo de leesbaarheid van de gevels te versterken. Door te variëren met de hoogte van deze accenten wordt op subtiele wijze hiërarchie aangebracht. Afhankelijk van de woonvorm liggen de entreeaccenten op straatniveau dan wel semi-verhoogd.

 

De komende tijd gaan we de plannen samen met OVT Ontwikkeling en Mateboer Bouw verder uitwerken. Maar dat dit een mooie nieuwe plek wordt om in het centrum te wonen, dat staat vast.


Home | onze projecten | Woningbouw | Ontwikkeling Stadsbaken Emmeloord
arrow
stadsbakenheaderprojectpage

stadsbakenheaderprojectpage

10
Korfker Architecten | ymake