8 gezinswoningen en starterswoningen in Ens

Architect:

Gerben ter Horst

 

Projectteam:

Gerben ter Horst, Robin Frings 

en Herman Slooijer

 

Aannemer:

BouwTotaal, Emmeloord

 

Ontwikkelaar:

BouwTotaal, Emmeloord

 

Status:

In verkoop

We zijn voor het ontwerp van twee maal een rijtje van 4 woningen op zoek gegaan naar aanknopingspunten in de (nog te vormen) omgeving. Het karakter van de aansluitingen is duidelijk anders. Op de ene hoek zijn parkeerplaatsen gedacht en komt de voetganger dichtbij de gevel. Hier reageren wij op door de gevel door te laten zakken, zodat de hoogte beperkt wordt en er een prettige kleinschaligheid ontstaat. Aan de andere zijde grenst het volume aan een groot grasveld. Hier laten we de woning meer oprijzen en is de oriëntatie van de kaprichting op de ruimte gericht. Het midden van de twee blokken is het eindpunt van een groene as, die in het plan is opgenomen. Met een accentvlak reageren wij hierop, waardoor de volumes zich op een mooie manier in de stedenbouwkundige context voegen.

 

Om te zorgen voor een bepaalde mate van samenhang met de omliggende bebouwing hebben we gekozen voor een bakstenen gevel met een pannendak. De goot is nadrukkelijk vormgegeven en vormt de doorgaande lijn in het ontwerp. Dit versterkt de zeggingskracht. Opvallend in de reeds aanwezige nieuwbouw zijn de witte accenten die zorgen voor een frisse en verzorgde aanblik van de wijk. Dit principe pakken we op door met keimwerk een accent te maken in de gevel. In combinatie met een sterk genuanceerde baksteen en een donkere (zwart/grijze) keramische dakpan zorgt dit voor een nieuwe frisse verschijning en aanwinst in de nieuwe wijk.

 

Ondanks de overeenkomsten, is de hoofdopzet van de woningen voor de beide rijen verschillend. De kavelvorm maakt dat de kavels van de linker woningen kleiner zijn.

Deze beperktere maat creëert een mooi uitgangspunt om ons met deze linker rij te richten op starters. De rechter rij met woningen is ontworpen als complete starters-gezinswoningen. De kavels zijn groter en de woningen zijn daarmee ook een slag ruimer in de basis.

Dit maakt dat het plan goed inspeelt op de verschillende vragen. We hebben aanbod voor zowel de onderkant van de starters- en gezinsmarkt als voor de categorie daarboven.

 

Bekijk ook de levensloopbestendige woningen in dit plan
Home | onze projecten | Woningbouw | 8 gezinswoningen en starterswoningen in Ens
arrow
ensbtontweigentijdsprojpage

ensbtontweigentijdsprojpage

10
Korfker Architecten | ymake