Scholenbouw

Een ontwerp voor een school begint met de visie op onderwijs van school. Dat geef aanknopingspunten om met slimme oplossingen te komen. In de meeste schoolgebouwen wordt tegenwoordig activiteitgericht gewerkt. Klasoverschrijdend gebruik van ruimte is voor het basisonderwijs een gegeven. Het is van belang daar voor een ontwerpopgave goed met elkaar over te spreken.

 

In ontwerpen zijn we vaak aan het doseren met transparantie en openheid. Voor het ontwerp van de IKC Warande was de vraag om groepsruimtes te ontwerpen voor zes groepen. Omdat leerkrachten hier flexibel werken, ingestoken op ieders kwaliteiten, en geregeld elkaars groep overnemen was overzicht hier essentieel.

 

Bij CBS Op de Wieken wordt wel met klaslokalen gewerkt, maar deze zijn allemaal rond de multifunctionele ruimte georganiseerd om deze ruimte ook goed in te kunnen zetten in het onderwijs. Op die manier ontwerpen wij afgestemd op de onderwijsvisie van de school.

Verbindende elementen zijn transparantie, licht en rust. Die rust zoeken we ook in het interieur dat wij ontwerpen. Kleurkeuzes zijn er op gefocust om rust te creëren. Daarnaast wordt in het interieur ook het activiteitgericht werken gefaciliteerd. Door rond de klaslokalen plekken te creëren waar kinderen prettig zelfstandig of in groepjes kunnen werken ondersteunt het gebouw de leerkrachten in de onderwijsaanpak. Verder vinden we het ook belangrijk dat het interieur een veilige en warme sfeer schept.

 

In de activiteitgerichte aanpak is helderheid en overzichtelijkheid in de indeling van het gebouw belangrijk. De leerkracht wil vanuit het lokaal goed zicht hebben op kinderen die individueel aan het werk zijn. Dit stimuleert ook de interactie tussen de leerkrachten. Bij grotere scholen kun je die overzichtelijkheid versterken door met meerdere leerpleinen te werken. Dit houdt de schaal behapbaar.

 

In het ontwerpproces is het van essentieel belang om met de gebruikers in gesprek te gaan en goed te luisteren naar wat zij nodig hebben in een schoolgebouw. Leerkrachten en schooldirecteuren weten vaak door hun ervaring heel goed wat wel en wat niet werkt.

Home | onze projecten | Scholenbouw
arrow
MFA_Warande_02

MFA_Warande_02

10
opdewieken-4

opdewieken-4

10
Korfker Architecten | ymake