Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling en inbreidingsplannen zijn veelal complexe projecten met een langdurige procesgang. Vaak start een project met een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Als het plan haalbaar is wordt in samenwerking met een stedenbouwkundige een stedenbouwkundig plan gemaakt. Vervolgens wordt het proces opgestart om het bestemmingsplan te wijzigen en komt de verdere invulling van het plan tot stand. Onderstaande (lopende) projecten geven een inkijkje.

Home | onze projecten | Gebiedsontwikkeling
arrow
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

10
Korfker Architecten | ymake