Op naar circulaire architectuur

1e blog over circulariteit

Vroeger dachten we nog dat de wereld een oneindige bron van materialen was, maar inmiddels komt het bewustzijn dat dit niet het geval is. Circulariteit gaat nog een stapje verder en focust op het besef dat wij onderdeel zijn van de wereld waar we al die bronnen uit halen. Weggooien is slechts het verplaatsen van het probleem en vroeg of laat komen we dat probleem weer tegen. Denk aan de plasticsoep in de oceanen en de fijnstof in de steden.

 

Daarom is het nodig om niet te denken vanuit het moet een beetje minder of een beetje zuiniger, maar vanuit hoe kan het structureel anders? We moeten een slag maken in het gebruiken én voeden van bronnen zodat er een gezonde en oneindige cyclus ontstaat.

 

De grote vraag is hoe we dit handen en voeten gaan geven in de bouw. In de bouw gebruiken we nogal wat materialen en de meeste materialen hebben (nog) geen bestemming na gebruik. Inspirerend om hier over na te denken. In dit kader kan je ook denken aan Urban Mining. Dit houdt in dat je naar bestaande gebouwen kijkt als bron voor materialen om opnieuw mee te bouwen. Het is een andere manier van kijken en denken die al start in het eerste moment van het ontwerp.

 

We zijn als team hard bezig onszelf te ontwikkelen op het gebied van circulariteit. De vraag ‘hoe kunnen we dat in projecten toepassen’? is daarbij van belang. In de komende tijd willen we meer delen over ons kijk op circulariteit en de ervaring die we hiermee in de praktijk opdoen.

 

De wereld is volop in beweging en ook in de bouwsector volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Circulariteit aan een grote opmars bezig. Voor onze architect Gerben ter Horst reden om deel te nemen aan de Masterclass Circulariteit van de BNA. Deze blog is een eerste uit een serie over dit onderwerp.


Klik hier voor blog 2.


Fotocredit: Upcyclecentrum Almere-Haven, LKSVDD Architecten

Home | Bureau | Duurzaamheid | Op naar circulaire architectuur
arrow
blog-circulair

blog-circulair

10
Korfker Architecten | ymake