Circulariteit

Een circulaire wereld is een mooiere wereld

Onze missie als bureau is de wereld om ons heen mooier maken. Wat is er mooier dan een wereld waarin er geen afval meer bestaat en waarin waardevolle grondstoffen niet langer worden verspild? Voor ons is dit de belangrijkste reden om de circulaire ambitie van de BNA volledig te omarmen en hier als team de schouders onder te zetten.

 

Circulair bouwen is een belangrijke schakel in een duurzame samenleving die ervoor zorgt dat toekomstige generaties in dezelfde behoefte kunnen voorzien als wij. Wij zien circulariteit als een middel om meerwaarde te creëren, gezondheid te bevorderen, lucht en water te zuiveren en energie te leveren. Duurzaamheid betreft de mens, architectuur zonder mens is niets. Circulair zonder oog voor de mens is niets. Net als het feit dat gebouwen geen energie verbruiken; de mens doet dat. Een gebouw kan ook niet gezond zijn; je wilt een gezonde omgeving voor de mens. De kern van alles is de mens. (bron: www.bna.nl) 

 

Om die reden hebben we het manifest van de BNA ondertekend.

 

Het komende jaar gaan wij de inspanningen om circulair te ontwerpen opvoeren. Circulariteit is tegenwoordig een vast gespreksonderwerp met opdrachtgevers in het ontwerpproces. Daarbij kijken we of we gezamenlijk een ambitie kunnen formuleren op het gebied van circulariteit. Daarnaast zijn we als bureau bezig om in onze standaard materiaaltoepassing te zoeken naar circulaire alternatieven en deze in het bestek op te nemen. Op die manier wordt circulair materiaalgebruik langzamerhand de norm.

Benieuwd naar onze ervaringen? Lees dan onderstaande blogs en check regelmatig onze website of LinkedIn voor een update

 

Blog 1: Op naar Circulaire architectuur

Blog 2: Denken in lagen

 

Meer info over de visie van de BNA op circulariteit tref je hier.

Home | Bureau | Circulariteit
arrow
wij-gaan-circulair

wij-gaan-circulair

10
Korfker Architecten | ymake