Zorgboerderij te Bornebroek

Architect:

Gerben ter Horst

 

Aannemer:

Gorate Garant Woningen

 

Plaats:

Bornebroek

 

Status:

Gerealiseerd

Omschrijving:

Om  dit  boerenerf  (dat  nog  gedeeltelijk  actief is)  een  nieuwe impuls  te  geven ontstond het idee een zorgboerderij te starten  voor opvang van kinderen met een gedragsstoornis. Dit initiatief  was de aanleiding voor de ontwerpopgave. Het  ontwerp  van  de  zorgboerderij is tot stand gekomen in dia- loog met het karakter van de omgeving. De  uitdaging  bij deze opgave was het toevoegen van een groot  volume zonder dat dit wezensvreemd zou overkomen op het erf.  In het ontwerp is gekozen voor een opzet met twee schuur- achtige volumes. Beide hebben een eigen maat en richting welke  de functie van ieder volume onderstrepen. Door  de  verdraaiing  en  het  verschil in grootte wordt ingehaakt  op de historische ontwikkeling van het boerenerf. In het verleden  werd  de  grootte  en  de  bouwrichting  van de schuren en stallen  bepaald  naar  het  gelang  het  uitkwam,  zonder dat dat daar een  stedenbouwkundige  visie  te  grondslag  lag.   Dat  resulteerde  in  speelse composities. Daarnaast  is  de verdraaiing ook bijzonder functioneel. Zij creëert  mogelijkheden voor een goede inrichting van de buitenruimte.  Zo  is er aan de voorzijde (de zonkant) een terras aan de tv-kamer  gedacht en aan de achterzijde een besloten speelplein. 

 Tot  slot  creëert  de  verdraaiing  ook ruimtelijke  beleving;   de  dynamiek  tussen de twee hoofdvormen maakt  de beleving ‘spannender'.  Een  ander  belangrijk uitgangspunt  in   het   ontwerp   was   de  logische  verdeling  van  functies in relatie tot  de  bouwbesluiteisen.  In  het  linker  volume   wordt    hoofdzakelijk   ge- slapen en zijn alle functies te vinden  die dit ondersteunen; te denken aan  een  slaapvertrek  voor  begeleiding,  sanitair en opslag. Het rechter (hoofd)volume biedt ruimte aan de dagactiviteiten als koken, eten, spelen en lezen. Hier is ook de hoofdingang gesitueerd.  In  de  lay-out  zijn  overzichtelijkheid  en  toezicht  de speerpunten. Door de rechte loop- en zichtlijnen met op het knooppunt van alle  dagactiviteiten een transparant kantoor/receptie, is het mogelijk met weinig mensen goed toe-zicht te houden.


Home | onze projecten | zorg | Zorgboerderij te Bornebroek
arrow
Centrum voor kleinschalige zor

Centrum voor kleinschalige zor

3
Korfker Architecten | MiracleWeb 3.0